دنتال گارانتی - سال نو مبارک

دسته بندی انواع آنگل دندانپزشکی بر اساس نوار انت ها

آبی بودن نوار انت ها
در صورتی که نوار انت آنگل آبی باشد، یعنی نسبت یک به یک است. بنابراین، هیچ تبدیل دوری توسط آنگل انجام نمی شود.

قرمز یا نارنجی بودن نوار انت ها
در صورتی که نوار انت قرمز یا نارنجی باشد، نسبت یک به پنج است. بنابراین، دور موتور به اندازه پنج برابر افزایش پیدا می کند.

سبز بودن نوار انت ها
در صورتی که نوار انت سبز باشد، ممکن است نسبت ها متفاوت باشند. از جمله نسبت هایی که برای این نوع نوار انت وجود دارند، شامل موارد زیر هستند. وجود این نوار در آنگل دندانپزشکی نشان دهنده کاهش دور خواهد بود.

نسبت ۲ به ۱
نسبت ۴ به ۱
نسبت ۱۰ به ۱
نسبت ۲۰ به ۱
نسبت ۴۰ به ۱

مشکی بودن نوار انت
در صورت مشکی بودن نوار انت، نسبت ۲۲ به ۱ یا ۲۵ به ا است که می تواند باعث کاهش دور شود. در صورتی که نیاز به انجام جراحی و ایمپلنت باشد، معمولا از این نوع از آنگل دندانپزشکی استفاده می شود.

دسته بندی آنگل ها بر اساس دور موتور، زاویه و سرعت چرخش
آنگل ها معمولا بر اساس دور موتور، زاویه و سرعت چرخش دسته بندی می شوند.

icon-angle icon-bars icon-times